Algemene voorwaarden

Oldtimerhuren.be is geen verhuurbedrijf. Via deze website willen wij huurders en verhuurders van auto’s op een vlotte manier bij elkaar brengen. Wanneer u akkoord gaat om uw wagen op onze website te plaatsen dan verklaart u zich ook akkoord met het volgende:

Oldtimerhuren.be kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden wanneer de huurder/verhuurder de gemaakt afspraken niet nakomt.

  • Als verhuurder verklaart u zich akkoord om elke gemaakte afspraak met de potentiele huurder na te komen.
  • De verhuurder verklaart zich akkoord om elke aanvraag binnen de 2 werkdagen te beantwoorden.
  • De verantwoordelijkheid van oldtimerhuren.be eindigt op het moment dat de huurder en verhuurder met elkaar in contact gekomen zijn. De verhuurder neemt vanaf dan de verantwoordelijkheid rond prijsafspraken, levering, betaling en dergelijke op zich.
  • De verhuurder verklaart hierbij aan alle wettelijke verplichtingen omtrent verhuur van auto’s te voldoen.           
  • De verhuurder zal zich niet schuldig maken aan zwartwerk.
  • De verhuurder verklaart in orde te zijn met de gepaste verzekering (ook voor commerciële activiteiten.)
  • De verhuurder verklaart in orde te zijn met alle wettelijke verplichtingen omtrent het uitvoeren van commerciële activiteiten. (In het bezit zijn van een geldig ondernemingsnummer,…)
  • De verhuurder verklaart in orde te zijn met de gepaste vergunningen omtrent personenvervoer. (Indien van toepassing)
  • De verhuurder verklaart dat de wagen zich in een veilige staat bevindt. (keuring, onderhoud e.d.)
  • De verhuurder verklaart dat de wagen over de juiste nummerplaat beschikt (T-nummerplaat indien personenvervoer e.d.)


Indien u als verhuurder de algemene voorwaarden niet nakomt dan zal of de wagen, of de gehele lidmaatschap van oldtimerhuren.be verwijdert worden. U bent als klant op dat moment niet in de mogelijkheid om de betaalde kosten van de factuur terug te vorderen.